en | de | no

Truede virveldyr i NorgeHer er det berre virveldyr. Dette kjem at det er desse dyra det er enklest å holde oversikten over. Blant f.eks. insekta er det mykje verre å følgje med på kva slags arter som eksisterer til ei kvar tid. Nokre arter oppstår mens andre døyr ut ganske ofte.

Utrydda? (Extinct)

Direkte trua

Svartrotte, Rattus rattus

Glente, Milvus milvus
Hvitbrystlo, Charadrius alexandrinus
Klippedue, Columba livia
Kornspurv, Miliaria calandra
Rapphøne, Perdix perdix
Topplerke, Galerida cristata
Ulv, Canis lupus
Fjellrev, Alopex lagopus


Dverggås, Anser erythropus
Hortulan, Emberiza hortulana
Nordlig sildemåke, Larus fuscus fuscus
Sørlig myrsnipe, Calidris alpina schinzii
Åkerrikse, Crex crex

Damfrosk, Rana lessonae
Stor salamander, Triturus cristatus

Sårbare (Vulnerable)

Sjeldne (Rare)

Bjørn, Ursus arctos

Fjellerke, Eremophila alpestris
Hubro, Bubo bubo
Hvitryggspett, Dendrocopos leucotos
Skogdue, Columba oenas
Snøugle, Nyctea scandiaca
Vandrefalk, Falco peregrinus
Vendehals, Jynx torquilla

Slettsnok, Coronella austriaca

Liten salamander, Triturus vulgaris
Bjørkemus, Sicista betulina
Jerv, Gulo gulo
Storflaggermus, Nyctalus noctula

Dverglo, Charadrius dubius
Fiskeørn, Pandion haliaetus
Hønsehauk, Accipiter gentilis
Siden ble sist oppdatert: 2012-12-01 13:07:37
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Privacy | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter