en | de | no

Synet til dyra



Dette er teke frå Illustrert vitenskap nr. 6, år 2000.


Nesten alle dyra kan sjå, men av det meinest det ikkje at dei ser det sama som me gjer.

Rovdyra kan bedømma avstanden nøyaktig, men har smalt synsfelt. Byttedyr kan nesten ikkje bedømme avstand, men dei kan sjå nesten rundt heile seg.

Mennesket

Me ser i fargar og har djupdesyn slik at me kan bedømma avstandar nokså nøyaktig. Evnen vår til å skjelne detaljar slåst berre av fuglane. Så godt som me ser gjer at mykje av hjernen må brukast til synet.

Katt

Katten opplever verda nesten svart-kvit. På grunn av at den jaktar om natt, treng den ikkje så godt fargesyn. Katten har breiare synsfelt enn me har. Den ser heller ikkje så skarpt, iallefall ikkje heilt ute i synsfeltet. Om natta vil katten sjå veldig godt, det på grunn av at det er ein spegel bak i augo. Då vil lyset fyrst kome inn i augo og på vegen ut vil katten ta imot lyset ei gong til. På den måten utnyttar katten lyset dobbet opp. Når lyset er på veg tilbake etter å ha snudd ved spegelen vil augo til katten lyse opp.

Hund

Hunden er raudgrøn-fargeblind. Han kan ikkje sjå forskjell på raudt, grønt, gult og oransje. Ein førarhund kan ikkje sjå om lyssignalet er raudt eller grønt, men han lærar å sjå kva for eit lys som lysar.

Fisk

Fisken ser godt under vatn. Det som mennesket knapt hadde sett under vatn kan fisken sjå infraraudt både i grumse vatn og i nattmørket på botnen i havet.

Insekt med fasettaugo

Insekter med fasettaugo kan fokusere på alle avstandar på ei gong. Biletet som dei ser vert helst eit korna fotografi. Blomane får andre fargar, på grunn av at dei ser ultrafiolett lys.

Rovfugl

Rovfuglane har best syn av alle. I midten av synsfeltet kan dei til og med forstørra biletet, dersom den vil studere eit bytte på bakken.

Edderkopp

Edderkoppen kan sjå rundt seg 360°, i tillegg opp og ned. Det vil sei at han ser rundt heile seg. Då kan han oppdage ei flaggermus som skal ta han, samtidig som han jaktar på ei fluge.

Vis kilder

Siden ble sist oppdatert: 2020-01-16 17:37:57




Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 
mofffff (2015-11-03 09:03:40)
hviket dyr har BEST syn gammern


Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Personvern | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter