en | de | no

          Legg til bilde

Klade Drøvtyggere

Rekke Ryggstrengdyr --> U.rekke Virveldyr --> O.klasse Kjevedyr --> Klasse Pattedyr --> U.klasse Ungefødende pattedyr --> I.klasse (pattedyr uten pung) --> Klade Boreoeutheria --> Overord. Laurasiatheria --> Orden Partåede klovdyr --> U.ord. Cetruminantia -->

Ruminantiamorpha

Systematikk
Rekke: Chordata
Klasse:Mammalia
Orden: Artiodactyla

Kladen drøvtyggere hører til i underordenen , Cetruminantia.


Legg til bilde

Vis alle arter

Fam. Gaffelantiloper, Antilocapridae

"Pronghorn, Antilocapra americana" by Marlin harms via Flickr, Creative Commons Attribution.

Fam. Okser, Bovidae

"Cow - I'm NOT MAD!!! - Dedham, Essex, England - Monday September 3rd 2007" by Law_keven via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Fam. Hjortedyr, Cervidae

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Fam. Sjiraffdyr, Giraffidae

"Reticulated giraffe at Binder Park" by JacobEnos via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Fam. Dvergmoskusdyr, Tragulidae

"Kleine kantjil" by Belgianchocolate via Flickr, Creative Commons Attribution.


Detaljert systematikk:


Fam. Gaffelantiloper, Antilocapridae

Slekt Antilocapra (Legg til)
Prærieantilope, gaffelantilope eller gaffelbukk, Antilocapra americana

Fam. Okser, Bovidae

U.fam. Impala, Aepycerotinae (Legg til)
Slekt Impala, Aepyceros (Legg til)
Impala, Aepyceros melampus

U.fam. Alcelaphinae (Legg til)
Slekt Alcelaphus (Legg til)
Alcelaphus buselaphus (Legg til)
Alcelaphus caama (Legg til)
Alcelaphus lichtensteinii (Legg til)
Slekt Beatragus (Legg til)
Beatragus antiquus (Legg til)
Beatragus hunteri (Legg til)
Slekt Gnuer, wildebeest, Connochaetes (Legg til)
Hvithalegnu, Connochaetes gnou (Legg til)
Stripegnu, Connochaetes taurinus

Slekt Lyreantiloper, Damaliscus (Legg til)
Topi, Damaliscus korrigum (Legg til)
Damaliscus lunatus (Legg til)
Blissbukk, Damaliscus pygargus (Legg til)
Damaliscus superstes (Legg til)
U.fam. Antiloper, Antilopinae (Legg til)
Slekt Ammodorcas (Legg til)
Ammodorcas clarkei (Legg til)
Slekt Antidorcas (Legg til)
Antidorcas marsupialis (Legg til)
Slekt Hjorteantilope, Antilope (Legg til)
Hjorteantilope, Antilope cervicapra (Legg til)
Slekt Dorcatragus (Legg til)
Dorcatragus megalotis (Legg til)
Slekt Eudorcas (Legg til)
Eudorcas albonotata (Legg til)
Eudorcas rufifrons (Legg til)
Eudorcas rufina (Legg til)
Eudorcas thomsonii (Legg til)
Slekt Gaseller, Gazella (Legg til)
Gazella arabica (Legg til)
Gazella bennettii (Legg til)
Gazella bilkis (Legg til)
Gazella cuvieri (Legg til)
Gazella dorcas (Legg til)
Gazella gazella (Legg til)
Gazella leptoceros (Legg til)
Gazella saudiya (Legg til)
Gazella spekei (Legg til)
Gazella subgutturosa (Legg til)
Slekt Litocranius (Legg til)
Giraffgaselle, gerenuk, Litocranius walleri

Slekt Dik-dik, Madoqua

Madoqua guentheri (Legg til)
Madoqua kirkii (Legg til)
Madoqua piacentinii (Legg til)
Madoqua saltiana (Legg til)
Slekt Nanger (Legg til)
Nanger dama

Nanger granti (Legg til)
Nanger soemmerringii (Legg til)
Slekt Neotragus (Legg til)
Neotragus batesi (Legg til)
Neotragus moschatus (Legg til)
Kongeantilope, Neotragus pygmaeus (Legg til)
Slekt Oreotragus (Legg til)
Oreotragus oreotragus (Legg til)
Slekt Ourebia (Legg til)
Ourebia ourebi (Legg til)
Slekt Procapra (Legg til)
Procapra gutturosa (Legg til)
Procapra picticaudata (Legg til)
Procapra przewalskii (Legg til)
Slekt Raphicerus (Legg til)
Raphicerus campestris (Legg til)
Raphicerus melanotis (Legg til)
Raphicerus sharpei (Legg til)
Slekt Saiga (Legg til)
Saiga tatarica

U.art Saiga tatarica mongolica
U.art Saiga tatarica tatarica
U.fam. Okser, Bovinae

Slekt Bisoner, Bison
Amerikansk bison, Bison bison

Europeisk bison, visent, Bison bonasus

Slekt Bos (Legg til)
Tam gaur, Bos frontalis (Legg til)
Gaur, Bos gaurus

Jak, Bos grunniens

Banteng, bos javanicus (Legg til)
Storfe (nålevende og urokser), Bos primigenius

U.art Pukkelfe, sebu, indisk storfe, Bos primigenius indicus

U.art Afrikansk urokse, Bos primigenius mauretanicus (Legg til)
U.art Indisk urokse, Bos primigenius namadicus (Legg til)
U.art Eurasisk urokse, Bos primigenius primigenius (Legg til)
U.art Storfe, tamfe, ku, okse, kveg, Bos primigenius taurus

Kouprey, Bos sauveli (Legg til)
Slekt Boselaphus (Legg til)
Nilgau, Boselaphus tragocamelus (Legg til)
Slekt Bøfler, Bubalus (Legg til)
Vannbøffel, Bubalus bubalis

Anoabøffel, Bubalus depressicornis (Legg til)
Mindorabøffel, Bubalus mindorensis (Legg til)
Fjellanoa, Bubalus quarlesi (Legg til)
Slekt Pseudoryx (Legg til)
Saola, Pseudoryx nghetinhensis (Legg til)
Slekt Syncerus (Legg til)
Kafferbøffel, afrikabøffel, Syncerus caffer

U.art Syncerus caffer aequinoctialis (Legg til)
U.art Syncerus caffer brachyceros (Legg til)
U.art Syncerus caffer caffer (Legg til)
U.art Syncerus caffer mathewsi (Legg til)
U.art Syncerus caffer nanus (Legg til)
Slekt Elander, Taurotragus (Legg til)
Eland, Taurotragus derbianus (Legg til)
Kjempeeland, Taurotragus oryx

Slekt Tetracerus (Legg til)
Firehornantilope, Tetracerus quadricornis (Legg til)
Slekt Buskbukker, Tragelaphus (Legg til)
Nyala, Tragelaphus angasii

Fjellnyala, Tragelaphus buxtoni (Legg til)
Bongo, Tragelaphus eurycerus

Liten kudu, Tragelaphus imberbis (Legg til)
Skriftantilope, buskbukk, Tragelaphus scriptus (Legg til)
Sitatunga, Tragelaphus spekii (Legg til)
Stor kudu, Tragelaphus strepsiceros (Legg til)
U.fam. Sauer og geiter, Caprinae

Slekt Ammotragus (Legg til)
Ammotragus lervia (Legg til)
Slekt Arabitragus (Legg til)
Arabitragus jayakari (Legg til)
Slekt Budorcas (Legg til)
Takin, Budorcas taxicolor

Slekt Geiter, Capra
Villgeit, Capra aegagrus

U.art Geit, tamgeit, Capra aegagrus hircus

Capra caucasica

Capra cylindricornis (Legg til)
Capra dalii (Legg til)
Skruegeit, Capra falconeri

Alpesteinbukk, Capra ibex

U.art Alpesteinbukk, Capra ibex ibex (Legg til)
Nubisk steinbukk, Capra nubiana

Pyreneersteinbukk, Capra pyrenaica

Capra sibirica

Etiopisk steinbukk, Capra walie

Slekt Capricornis (Legg til)
Japansk serov, Capricornis crispus

Kinesisk serov, Capricornis milneedwardsii (Legg til)
Rød serov, Capricornis rubidus (Legg til)
Sørlig serov, Capricornis sumatraensis (Legg til)
Taiwanserov, Capricornis swinhoei (Legg til)
Himalayaserov, Capricornis thar (Legg til)
Slekt Hemitragus (Legg til)
Himalayatahr, Hemitragus jemlahicus

Slekt Myotragus (Legg til)
Myotragus antiquus (Legg til)
Myotragus balearicus (Legg til)
Myotragus kopperi (Legg til)
Myotragus pepgonellae (Legg til)
Slekt Naemorhedus (Legg til)
Naemorhedus baileyi (Legg til)
Naemorhedus caudatus (Legg til)
Naemorhedus goral (Legg til)
Naemorhedus griseus (Legg til)
Slekt Nilgiritragus (Legg til)
Nilgiritragus hylocrius (Legg til)
Slekt Oreamnos (Legg til)
Snøgeit, Oreamnos americanus

Slekt Moskus, Ovibos (Legg til)
Moskus, Ovibos moschatus

Slekt Sauer, Ovis (Legg til)
Ovis africana (Legg til)
Argali, fjellsau, Ovis ammon (Legg til)
Sau, tamsau, vanlig villsau, Ovis aries

Ovis arkal (Legg til)
Ovis blanfordi (Legg til)
Ovis bochariensis (Legg til)
Tykkhornsau, amerikansk tykkhornsau, Ovis canadensis

Ovis cycloceros (Legg til)
Tynnhornsau, dalls sau, dalls snøsau, Ovis dalli

Ovis gmelini (Legg til)
Ovis isphahanica (Legg til)
Ovis laristanica (Legg til)
Europeisk villsau, europeisk mouflon, Ovis musimon (Legg til)
Snøsau, kamtsjatkasnøsau, Ovis nivicola (Legg til)
Ovis ophion (Legg til)
Asiatisk villsau, urialsau, steppesau, Ovis orientalis (Legg til)
Ovis punjabiensis (Legg til)
Ovis vignei (Legg til)
Slekt Pantholops (Legg til)
Pantholops hodgsonii (Legg til)
Slekt Pseudois (Legg til)
Pseudois nayaur (Legg til)
Pseudois schaeferi (Legg til)
Slekt Gemser, Rupicapra (Legg til)
Rupicapra pyrenaica

Gemse, Rupicapra rupicapra (Legg til)
Slekt Sporadotragus (Legg til)
U.fam. Cephalophinae (Legg til)
Slekt Cephalophus (Legg til)
Aders duiker, Cephalophus adersi (Legg til)
Peters duiker, Cephalophus callipygus (Legg til)
Bay duiker, Cephalophus dorsalis (Legg til)
Harveys duiker, Cephalophus harveyi (Legg til)
Jentinks duiker, Cephalophus jentinki (Legg til)
Hvitbukduiker, Cephalophus leucogaster (Legg til)
Rød skogduiker, Cephalophus natalensis (Legg til)
Sort duiker, Cephalophus niger (Legg til)
Svartbrystet duiker, Cephalophus nigrifrons (Legg til)
Ogilbys duiker, Cephalophus ogilbyi (Legg til)
Ruwenzori duiker, Cephalophus rubidus (Legg til)
Rødflanket duiker, Cephalophus rufilatus (Legg til)
Gulrygget duiker, Cephalophus silvicultor (Legg til)
Abbotts duiker, Cephalophus spadix (Legg til)
Weyns duiker, Cephalophus weynsi (Legg til)
Sebraduiker, Cephalophus zebra (Legg til)
Slekt Philantomba (Legg til)
Maxwells duiker, Philantomba maxwelli (Legg til)
Blå duiker, Philantomba monticola (Legg til)
Walters duiker, Philantomba walteri (Legg til)
Slekt Sylvicapra (Legg til)
Vanlig duiker, Sylvicapra grimmia (Legg til)
U.fam. Gressetende antiloper, Hippotraginae
Slekt Addax (Legg til)
Addax nasomaculatus (Legg til)
Slekt Hesteantiloper, Hippotragus (Legg til)
Hippotragus equinus (Legg til)
Hippotragus leucophaeus (Legg til)
Sabelantilope, Hippotragus niger

Slekt Oryxantiloper, Oryx (Legg til)
Oryx beisa (Legg til)
Sabeloryx, Oryx dammah

Spydbukk, Oryx gazella

Arabiaoryx, Oryx leucoryx (Legg til)
Slekt Saheloryx (Legg til)
Saheloryx solidus (Legg til)
Slekt Tchadotragus (Legg til)
Tchadotragus sudrei (Legg til)
U.fam. Reduncinae (Legg til)
Slekt Vannbukker, Kobus (Legg til)
Kobus anselli (Legg til)
Vannbukk, Kobus ellipsiprymnus

U.art Kobus ellipsiprymnus adolfifriderici (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus annectens (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus crawshayi (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus defassa

U.art Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus harnieri (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus kondensis (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus pallidus (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus penricei (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus thikae (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus tjaederi (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus tschadensis (Legg til)
U.art Kobus ellipsiprymnus unctuosus (Legg til)
Kob, Kobus kob (Legg til)
Letjevannbukk, Kobus leche

U.art Kobus leche kafuensis

U.art Kobus leche leche (Legg til)
U.art Kobus leche robertsi (Legg til)
U.art Kobus leche smithemani (Legg til)
Kobus megaceros (Legg til)
Kobus vardonii (Legg til)
Slekt Pelea (Legg til)
Pelea capreolus (Legg til)
Slekt Rørbukker, Redunca (Legg til)
Redunca arundinum (Legg til)
Redunca fulvorufula (Legg til)
Redunca redunca (Legg til)
Fam. Hjortedyr, Cervidae

Slekt Alces (Legg til)
Elg, Alces alces

Slekt Axis (Legg til)
Eksishjort, Axis axis

Slekt Blastocerus (Legg til)
Sumphjort, Blastocerus dichotomus

Slekt Capreolus (Legg til)
Rådyr, Capreolus capreolus

Sibirsk rådyr, Capreolus pygargus

Slekt Hjort, Cervus (Legg til)
Przewalskihjort, Cervus albirostris

Wapiti, Cervus canadensis

U.art Cervus canadensis alashanicus (Legg til)
U.art Cervus canadensis canadensis (Legg til)
U.art Cervus canadensis kansuensis (Legg til)
U.art Cervus canadensis macneilli (Legg til)
U.art Cervus canadensis manitobensis (Legg til)
U.art Cervus canadensis merriami (Legg til)
U.art Cervus canadensis nannodes (Legg til)
U.art Cervus canadensis nelsoni (Legg til)
U.art Cervus canadensis roosevelti (Legg til)
U.art Cervus canadensis sibiricus (Legg til)
U.art Cervus canadensis songaricus (Legg til)
U.art Cervus canadensis wallichi (Legg til)
U.art Cervus canadensis xanthopygus (Legg til)
Hjort, Cervus elaphus

U.art Cervus elaphus bactrianus (Legg til)
U.art Cervus elaphus corsicanus (Legg til)
U.art Cervus elaphus elaphus (Legg til)
U.art Cervus elaphus hanglu (Legg til)
U.art Cervus elaphus hippelaphus (Legg til)
U.art Cervus elaphus maral (Legg til)
U.art Cervus elaphus scoticus (Legg til)
U.art Cervus elaphus yarkandensis (Legg til)
Sikahjort, Cervus nippon

Slekt Dama (Legg til)
Dåhjort, dådyr, Dama dama

Slekt Elaphodus (Legg til)
Topphjort, Elaphodus cephalophus

Slekt Elaphurus (Legg til)
Davidshjort, Elaphurus davidianus

Slekt Andeshorter, Hippocamelus (Legg til)
Hippocamelus antisensis (Legg til)
Hippocamelus bisulcus

Slekt Hydropotes (Legg til)
Vannrådyr, Hydropotes inermis

Slekt Hyelaphus (Legg til)
Filippinsk svinehjort, Hyelaphus calamianensis

Kuhls hjort, Hyelaphus kuhlii

Svinehjort, Hyelaphus porcinus

Slekt Spydhjorter, Mazama (Legg til)
Mazama americana (Legg til)
Mazama bororo (Legg til)
Mazama bricenii (Legg til)
Mazama chunyi (Legg til)
Mazama gouazoubira

Mazama nana (Legg til)
Mazama nemorivaga (Legg til)
Mazama pandora (Legg til)
Mazama rufina (Legg til)
Mazama temama (Legg til)
Slekt Muntjaker, Muntiacus (Legg til)
Muntiacus atherodes (Legg til)
Muntiacus crinifrons (Legg til)
Muntiacus feae (Legg til)
Muntiacus gongshanensis (Legg til)
Muntiacus montanum (Legg til)
Indiamuntjak, Muntiacus muntjak

Muntiacus puhoatensis (Legg til)
Muntiacus putaoensis (Legg til)
Dvergmuntjak, Muntiacus reevesi

Muntiacus rooseveltorum (Legg til)
Muntiacus truongsonensis (Legg til)
Kjempemuntjak, Muntiacus vuquangensis (Legg til)
Slekt Odocoileus (Legg til)
Mulhjort, Odocoileus hemionus

Hvithalehjort, Odocoileus virginianus

Slekt Ozotoceros (Legg til)
Pampashjort, Ozotoceros bezoarticus (Legg til)
Slekt Panolia (Legg til)
Tameng, Panolia eldii

U.art Cervus eldi thamin (Legg til)
Slekt Puduer, Pudu (Legg til)
Pudu mephistophiles (Legg til)
Sørlig pudu, Pudu puda

Slekt Rein, Rangifer (Legg til)
Rein, reinsdyr, Rangifer tarandus

U.art Rangifer tarandus caribou (Legg til)
U.art Rangifer tarandus dawsoni (Legg til)
U.art Rangifer tarandus eogroenlandicus (Legg til)
U.art Rangifer tarandus fennicus (Legg til)
U.art Rangifer tarandus granti (Legg til)
U.art Rangifer tarandus groenlandicus (Legg til)
U.art Rangifer tarandus pearyi (Legg til)
U.art Rangifer tarandus platyrhynchus (Legg til)
U.art Rangifer tarandus tarandus (Legg til)
Slekt Rucervus (Legg til)
Barasinga, Rucervus duvaucelii

Slekt Rusa (Legg til)
Rusa alfredi (Legg til)
Rusa mariannus (Legg til)
Rusahjort, Rusa timorensis

Sambar, Rusa unicolor (Legg til)
Fam. Sjiraffdyr, Giraffidae

Slekt Giraffa (Legg til)
Sjiraff, Giraffa camelopardalis

U.art Angolasjiraff, Giraffa camelopardalis angolensis (Legg til)
U.art Kordofansjiraff, Giraffa camelopardalis antiquorum (Legg til)
U.art Nubiansjiraff, Giraffa camelopardalis camelopardalis (Legg til)
U.art Sør-Afrikansk sjiraff, Giraffa camelopardalis giraffa (Legg til)
U.art Vestafrikansk sjiraff, Giraffa camelopardalis peralta (Legg til)
U.art Nettsjiraff, Giraffa camelopardalis reticulata (Legg til)
U.art Rothschildsjiraff, Giraffa camelopardalis rothschildi (Legg til)
U.art Thornicroftsjiraff, Giraffa camelopardalis thornicrofti (Legg til)
U.art Massaisjiraff, Giraffa camelopardalis tippelskirchi (Legg til)
Slekt Okapia (Legg til)
Okapi, Okapia johnstoni

Fam. Moskusdyr, Moschidae
Slekt Moskushjorter, Moschus (Legg til)
Moschus anhuiensis (Legg til)
Moschus berezovskii (Legg til)
Moschus chrysogaster (Legg til)
Moschus cupreus (Legg til)
Moschus fuscus (Legg til)
Moschus leucogaster (Legg til)
Moskushjort, Moschus moschiferus (Legg til)
Fam. Dvergmoskusdyr, Tragulidae

Slekt Afrotragulus (Legg til)
Slekt Dorcatherium (Legg til)
Slekt Hyemoschus (Legg til)
Vannmoskusdyr, Hyemoschus aquaticus (Legg til)
Slekt Moschiola (Legg til)
Moschiola indica (Legg til)
Moschiola kathygre (Legg til)
Moschiola meminna (Legg til)
Slekt Tragulus (Legg til)
Malayisk vannmoskusdyr, Tragulus javanicus

Tragulus kanchil (Legg til)
U.art Tragulus kanchil abruptus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil affinis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil anambensis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil angustiae (Legg til)
U.art Tragulus kanchil brevipes (Legg til)
U.art Tragulus kanchil carimatae (Legg til)
U.art Tragulus kanchil everetti (Legg til)
U.art Tragulus kanchil fulvicollis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil fulviventer (Legg til)
U.art Tragulus kanchil hosei (Legg til)
U.art Tragulus kanchil insularis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil kanchil (Legg til)
U.art Tragulus kanchil klossi (Legg til)
U.art Tragulus kanchil lampensis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil lancavensis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil longipes (Legg til)
U.art Tragulus kanchil luteicollis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil masae (Legg til)
U.art Tragulus kanchil mergatus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil pallidus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil panangensis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil pidonis (Legg til)
U.art Tragulus kanchil pinius (Legg til)
U.art Tragulus kanchil ravulus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil ravus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil rubeus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil russeus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil russulus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil siantanicus (Legg til)
U.art Tragulus kanchil subrufus (Legg til)
Tragulus napu (Legg til)
U.art Tragulus napu amoenus (Legg til)
U.art Tragulus napu bancanus (Legg til)
U.art Tragulus napu banguei (Legg til)
U.art Tragulus napu batuanus (Legg til)
U.art Tragulus napu billitonus (Legg til)
U.art Tragulus napu bunguranensis (Legg til)
U.art Tragulus napu flavicollis (Legg til)
U.art Tragulus napu hendersoni (Legg til)
U.art Tragulus napu lutescens (Legg til)
U.art Tragulus napu napu (Legg til)
U.art Tragulus napu neubronneri (Legg til)
U.art Tragulus napu niasis (Legg til)
U.art Tragulus napu nigrocinctus (Legg til)
U.art Tragulus napu niricollis (Legg til)
U.art Tragulus napu parallelus (Legg til)
U.art Tragulus napu pretiellus (Legg til)
U.art Tragulus napu rufulus (Legg til)
U.art Tragulus napu sebucus (Legg til)
U.art Tragulus napu stanleyanus (Legg til)
U.art Tragulus napu terutus (Legg til)
Tragulus nigricans (Legg til)
Tragulus sivalensis (Legg til)
Tragulus versicolor (Legg til)
Tragulus williamsoni (Legg til)


Taksonomisk data er i stor grad hentet fra Wikispecies og er tilgjengelig under Creative Commons Attribution/Share-Alike License.

Siden ble sist oppdatert: 2024-05-04 01:23:20
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Personvern | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter