en | de | no

Solitære villbier i Norge

Dette er en oversikt over en del villbiearter som kan observeres i Norge.

I tillegg til solitære bier finnes også honningbia som bygger store samfunn og humler som bygger middels store samfunn.Øvrige arter


Bakkebåndbie (Halictus eurygnathus)
Bakkebladskjærerbie (Megachile pyrenaea)
Bakkeblodbie (Sphecodes ephippius)
Bakkevepsebie (Nomada argentata)
Båndjordbie (Lasioglossum zonulum)
Båndpanserbie (Stelis punctulatissima)
Båndpelsbie (Anthophora quadrimaculata)
Belgsandbie (Andrena lathyri)
Belgvepsebie (Nomada villosa)
Blåklokkebie (Melitta haemorrhoidalis)
Bringebærbie (Panurginus romani)
Bronsejordbie (Lasioglossum leucopus)
Buksebie (Dasypoda hirtipes)
Dvergsandbie (Andrena nanula)
Dvergvepsebie (Nomada flavoguttata)
Engbåndbie (Halictus tumulorum)
Engbladskjærerbie (Megachile versicolor)
Engblodbie (Sphecodes monilicornis)
Engfiltbie (Epeolus variegatus)
Engjordbie (Lasioglossum albipes)
Engkjeglebie (Coelioxys conica)
Engmaskebie (Hylaeus confusus)
Engmurerbie (Osmia leaiana)
Engsandbie (Andrena bicolor)
Engsilkebie (Colletes floralis)
Engvedbie (Hoplitis leucomelana)
Engvepsebie (Nomada obtusifrons)
Ertebladskjærerbie (Megachile circumcincta)
Ertesandbie (Andrena wilkella)
Ertevedbie (Hoplitis claviventris)
Fjellblodbie (Sphecodes hyalinatus)
Fjelljordbie (Lasioglossum boreale)
Fjellmurerbie (Osmia laticeps)
Fjellsandbie (Andrena lapponica)
Flammesandbie (Andrena fulva)
Flekkjordbie (Lasioglossum sexmaculatum)
Flekkpanserbie (Stelis ornatula)
Fredløsbie (Macropis europaea)
Frynsemaskebie (Hylaeus difformis)
Gressmurerbie (Osmia bicolor)
Gulljordbie (Lasioglossum aeratum)
Gullmurerbie (Osmia caerulescens)
Gullsandbie (Andrena nigroaenea)
Gullvepsebie (Nomada fulvicornis)
Hagejordbie (Lasioglossum fratellum)
Hagemaskebie (Hylaeus communis)
Hagesandbie (Andrena haemorrhoa)
Hagevepsebie (Nomada ruficornis)
Heimaskebie (Hylaeus incongruus)
Heimurerbie (Osmia parietina)
Heisandbie (Andrena barbilabris)
Heivepsebie (Nomada roberjeotiana)
Hornmurerbie (Osmia bicornis)
Humlepelsbie (Anthophora furcata)
Ildsandbie (Andrena marginata)
Jordbærsandbie (Andrena falsifica)
Junisandbie (Andrena similis)
Kjølmaskebie (Hylaeus hyalinatus)
Klokkesandbie (Andrena coitana)
Klokkesolbie (Dufourea dentiventris)
Klokketrebie (Chelostoma campanularum)
Klokkevepsebie (Nomada flavopicta)
Kløversandbie (Andrena intermedia)
Kløversilkebie (Colletes marginatus)
Kløvervepsebie (Nomada striata)
Krattblodbie (Sphecodes crassus)
Krattjordbie (Lasioglossum fulvicorne)
Krattkjeglebie (Coelioxys inermis)
Krattsandbie (Andrena fulvida)
Krattvepsebie (Nomada opaca)
Kurvsandbie (Andrena fulvago)
Kurvsilkebie (Colletes similis)
Kystblodbie (Sphecodes miniatus)
Kystjordbie (Lasioglossum nitidiusculum)
Kystkjeglebie (Coelioxys mandibularis)
Kystmaskebie (Hylaeus dilatatus)
Kystmurerbie (Osmia spinulosa)
Kystsandbie (Andrena thoracica)
Kystvepsebie (Nomada goodeniana)
Lundkjeglebie (Coelioxys elongata)
Lundsandbie (Andrena subopaca)
Lundvedbie (Hoplitis tuberculata)
Lusernbie (Melitta leporina)
Lyngblodbie (Sphecodes puncticeps)
Lyngfiltbie (Epeolus cruciger)
Lyngjordbie (Lasioglossum villosulum)
Lyngmurerbie (Osmia uncinata)
Lyngsandbie (Andrena fuscipes)
Lyngsilkebie (Colletes succinctus)
Lyngvepsebie (Nomada rufipes)
Markbladskjærerbie (Megachile willughbiella)
Markjordbie (Lasioglossum leucozonium)
Metallbie (Ceratina cyanea)
Metalljordbie (Lasioglossum morio)
Parksandbie (Andrena helvola)
Perlebie (Biastes truncatus)
Praktsandbie (Andrena cineraria)
Punktjordbie (Lasioglossum punctatissimum)
Relikjordbie (Lasioglossum quadrinotatulum)
Rosebladskjærerbie (Megachile centuncularis)
Rosesandbie (Andrena fucata)
Rosevepsebie (Nomada fusca)
Rustblodbie (Sphecodes ferruginatus)
Rustkjeglebie (Coelioxys rufescens)
Rødknappsandbie (Andrena hattorfiana)
Rødknappvepsebie (Nomada armata)
Sandbåndbie (Halictus confusus)
Sandblodbie (Sphecodes pellucidus)
Sandfiltbie (Epeolus alpinus)
Sandjordbie (Lasioglossum sexstrigatum)
Sandsilkebie (Colletes impunctatus)
Sandsommerbie (Panurgus banksianus)
Sandvepsebie (Nomada alboguttata)
Sansebie (Eucera longicornis)
Seljesandbie (Andrena vaga)
Seljevepsebie (Nomada lathburiana)
Skogbladskjærerbie (Megachile nigriventris)
Skogblodbie (Sphecodes gibbus)
Skogjordbie (Lasioglossum rufitarse)
Skogkjeglebie (Coelioxys lanceolata)
Skogmaskebie (Hylaeus annulatus)
Skogmurerbie (Osmia nigriventris)
Skogpanserbie (Stelis phaeoptera)
Skogsandbie (Andrena tarsata)
Skogsommerbie (Panurgus calcaratus)
Skogvepsebie (Nomada panzeri)
Slåttesandbie (Andrena humilis)
Slåttvepsebie (Nomada integra)
Småbladskjærerbie (Megachile alpicola)
Småblodbie (Sphecodes geoffrellus)
Småjordbie (Lasioglossum semilucens)
Smalmaskebie (Hylaeus angustatus)
Småmaskebie (Hylaeus brevicornis)
Småsandbie (Andrena minutula)
Småsolbie (Dufourea minuta)
Småullbie (Anthidium punctatum)
Småvepsebie (Nomada obscura)
Sneglemurerbie (Osmia aurulenta)
Snøsandbie (Andrena praecox)
Soleietrebie (Chelostoma florisomne)
Solsandbie (Andrena apicata)
Sommersandbie (Andrena nigriceps)
Sommersilkebie (Colletes daviesanus)
Sommervepsebie (Nomada tormentillae)
Sotsandbie (Andrena nigrospina)
Steinmurerbie (Osmia inermis)
Storbladskjærerbie (Megachile lagopoda)
Storblodbie (Sphecodes albilabris)
Storjordbie (Lasioglossum calceatum)
Storsandbie (Andrena scotica)
Storullbie (Anthidium manicatum)
Storvepsebie (Nomada marshamella)
Strandmurerbie (Osmia maritima)
Sumpmaskebie (Hylaeus pectoralis)
Svartmaskebie (Hylaeus rinki)
Sølvsandbie (Andrena argentata)
Sølvvepsebie (Nomada baccata)
Taigabladskjærerbie (Megachile lapponica)
Tannsandbie (Andrena denticulata)
Tannvepsebie (Nomada subcornuta)
Trebladskjærerbie (Megachile ligniseca)
Tresandbie (Andrena tibialis)
Vårsandbie (Andrena clarkella)
Vårsilkebie (Colletes cunicularius)
Vårvepsebie (Nomada leucophthalma)
Veggbie (Heriades truncorum)
Veggmaskebie (Hylaeus pictipes)
Veggpanserbie (Stelis breviuscula)
Veronikasandbie (Andrena semilaevis)
Viersandbie (Andrena ruficrus)
Vikkebie (Trachusa byssina)

Detaljert systematikk:

Kilde for de fleste arter her: https://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder%20og%20dokumenter/villbieplakat_NINA2018_A3.pdf

Siden ble sist oppdatert: 2021-08-12 08:34:43
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 


Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Personvern | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter