en | de | no

          Legg til bilde

U.fam. Barkbiller

Rekke Leddyr --> U.rekke Tracheata --> O.klasse Seksfotinger --> Klasse Insekter --> U.klasse Pterygota --> Orden Biller --> U.ord. Polyphaga --> O.fam. Curculionoidea --> Fam. Snutebiller -->

Scolytinae

Systematikk
Rekke: Arthropoda
Klasse:Insecta
Orden: Coleoptera
Familie:Curculionidae

Underfamilien barkbiller hører til i familien snutebiller, Curculionidae.


Legg til bilde


Detaljert systematikk:


Stamme Amphiscolytini (Legg til)
Slekt Amphiscolytus (Legg til)
Stamme Bothrosternini (Legg til)
Slekt Akrobothrus (Legg til)
Slekt Bothrosternus (Legg til)
Slekt Cnesinus (Legg til)
Slekt Eupagiocerus (Legg til)
Slekt Pagiocerus (Legg til)
Slekt Sternobothrus (Legg til)
Stamme Cactopinini (Legg til)
Slekt Cactopinus (Legg til)
Stamme Carphodicticini (Legg til)
Slekt Carphodicticus (Legg til)
Slekt Craniodicticus (Legg til)
Slekt Dendrodicticus (Legg til)
Stamme Coptonotini (Legg til)
Slekt Coptonotus (Legg til)
Stamme Corthylini (Legg til)
U.stamme Corthylina (Legg til)
Slekt Amphicranus (Legg til)
Slekt Brachyspartus (Legg til)
Slekt Corthulus (Legg til)
Slekt Corthylites (Legg til)
Slekt Corthylocurus (Legg til)
Slekt Corthyloxyphus (Legg til)
Slekt Corthylus (Legg til)
Slekt Glochinocerus (Legg til)
Slekt Gnatharus (Legg til)
Slekt Gnathotrichus (Legg til)
Slekt Gnathotrupes (Legg til)
Slekt Metacorthylus (Legg til)
Slekt Microcorthylus (Legg til)
Slekt Monarthrum (Legg til)
Slekt Paleophthorus (Legg til)
Slekt Tricolus (Legg til)
U.stamme Pityophthorina (Legg til)
Slekt Araptus (Legg til)
Slekt Conophthorus (Legg til)
Slekt Dacnophthorus (Legg til)
Slekt Dendroterus (Legg til)
Slekt Gnatholeptus (Legg til)
Slekt Mimiocurus (Legg til)
Slekt Phelloterus (Legg til)
Slekt Phloeoterus (Legg til)
Slekt Pityoborus (Legg til)
Slekt Pityodendron (Legg til)
Slekt Pityophthorus (Legg til)
Slekt Pityotrichus (Legg til)
Slekt Pseudopityophthorus (Legg til)
Slekt Sauroptilius (Legg til)
Slekt Spermophthorus (Legg til)
Slekt Styphlosoma (Legg til)
Stamme Cryphalini (Legg til)
Slekt Acorthylus (Legg til)
Slekt Allernoporus (Legg til)
Slekt Coriacephilus (Legg til)
Slekt Cosmoderes (Legg til)
Slekt Cryphalogenes (Legg til)
Slekt Cryphalus (Legg til)
Slekt Cryptocarenus (Legg til)
Slekt Eidophelus (Legg til)
Slekt Ernocladius (Legg til)
Slekt Ernoporicus (Legg til)
Slekt Ernoporus (Legg til)
Slekt Hemicryphalus (Legg til)
Slekt Hypocryphalus (Legg til)
Slekt Hypothenemus (Legg til)
Slekt Margadillius (Legg til)
Slekt Neocryphus (Legg til)
Slekt Periocryphalus (Legg til)
Slekt Procryphalus (Legg til)
Slekt Ptilopodius (Legg til)
Slekt Scolytogenes (Legg til)
Slekt Stegomerus (Legg til)
Slekt Stephanopodius (Legg til)
Slekt Trischidias (Legg til)
Slekt Trypophloeus (Legg til)
Stamme Crypturgini (Legg til)
Slekt Aphanarthrum (Legg til)
Slekt Cisurgus (Legg til)
Slekt Coleobothrus (Legg til)
Slekt Crypturgus (Legg til)
Slekt Deropria (Legg til)
Slekt Dolurgus (Legg til)
Stamme Cylindrobrotini (Legg til)
Slekt Cylindrobrotus (Legg til)
Stamme Diamerini (Legg til)
Slekt Acacacis (Legg til)
Slekt Bothrosternoides (Legg til)
Slekt Diamerus (Legg til)
Slekt Pernophorus (Legg til)
Slekt Pseudodiamerus (Legg til)
Slekt Sphaerotrypes (Legg til)
Slekt Strombophorus (Legg til)
Stamme Dryocoetini (Legg til)
Slekt Chiloxylon (Legg til)
Slekt Coccotrypes (Legg til)
Slekt Cyrtogenius (Legg til)
Slekt Dactylotrypes (Legg til)
Slekt Dendrocranulus (Legg til)
Slekt Dendrographus (Legg til)
Slekt Dryocoetes (Legg til)
Slekt Dryocoetiops (Legg til)
Slekt Dryomites (Legg til)
Slekt Lymantor (Legg til)
Slekt Ozopemon (Legg til)
Slekt Peridryocoetes (Legg til)
Slekt Taphronurgus (Legg til)
Slekt Taphrorychus (Legg til)
Slekt Thamnurgus (Legg til)
Slekt Tiarophorus (Legg til)
Slekt Triotemnus (Legg til)
Slekt Xylocleptes (Legg til)
Stamme Hexacolini (Legg til)
Stamme Hylastini (Legg til)
Slekt Hylastes (Legg til)
Slekt Hylurgops (Legg til)
Slekt Scierus (Legg til)
Stamme Hylesinini (Legg til)
Slekt Alniphagus (Legg til)
Slekt Cryptocurus (Legg til)
Slekt Dactylipalpus (Legg til)
Slekt Ficicis (Legg til)
Slekt Hapalogenius (Legg til)
Slekt Hylastinus (Legg til)
Slekt Hylesinopsis (Legg til)
Slekt Hylesinus (Legg til)
Slekt Kissophagus (Legg til)
Slekt Neopteleobius (Legg til)
Slekt Phloeoborus (Legg til)
Slekt Pteleobius (Legg til)
Slekt Rhopalopselion (Legg til)
Stamme Hylurgini (Legg til)
Slekt Chaetoptelius (Legg til)
Slekt Dendroctonus (Legg til)
Slekt Dendrotrupes (Legg til)
Slekt Hylurdrectonus (Legg til)
Slekt Hylurgonotus (Legg til)
Slekt Hylurgopinus (Legg til)
Slekt Hylurgus (Legg til)
Slekt Pachycotes (Legg til)
Slekt Pseudohylesinus (Legg til)
Slekt Pseudoxylechinus (Legg til)
Slekt Sinophloeus (Legg til)
Slekt Tomicus (Legg til)
Slekt Xylechinosomus (Legg til)
Slekt Xylechinus (Legg til)
Stamme Hyorrhynchini (Legg til)
Slekt Hyorrhynchus (Legg til)
Slekt Pseudohyorrhynchus (Legg til)
Slekt Sueus (Legg til)
Stamme Hypoborini (Legg til)
Slekt Adipocephalus (Legg til)
Slekt Bufonus (Legg til)
Slekt Carphoborites (Legg til)
Slekt Chaetophloeus (Legg til)
Slekt Cryphalites (Legg til)
Slekt Cryphyophthorus (Legg til)
Slekt Cynanchophagus (Legg til)
Slekt Dacryostactus (Legg til)
Slekt Glochiphorus (Legg til)
Slekt Hypoborus (Legg til)
Slekt Liparthrum (Legg til)
Slekt Paleoipidus (Legg til)
Slekt Paleoscolytus (Legg til)
Slekt Pityophthoridea (Legg til)
Slekt Styracoptinus (Legg til)
Slekt Taphramites (Legg til)
Slekt Toxophthorus (Legg til)
Slekt Xyleborites (Legg til)
Slekt Xylechinites (Legg til)
Slekt Zygophloeus (Legg til)
Stamme Ipini (Legg til)
Slekt Acanthotomicus (Legg til)
Slekt Dendrochilus (Legg til)
Slekt Ips (Legg til)
Slekt Orthotomicus (Legg til)
Slekt Pityogenes (Legg til)
Slekt Pityokteines (Legg til)
Stamme Micracidini (Legg til)
Slekt Stevewoodia (Legg til)
Stamme Phloeosinini (Legg til)
Slekt Asiophilus (Legg til)
Slekt Carphotoreus (Legg til)
Slekt Catenophorus (Legg til)
Slekt Chramesus (Legg til)
Slekt Cladoctonus (Legg til)
Slekt Cortisinus (Legg til)
Slekt Dendrosinus (Legg til)
Slekt Hyledius (Legg til)
Slekt Hyleops (Legg til)
Slekt Microditica (Legg til)
Slekt Paleosinus (Legg til)
Slekt Phloeocranus (Legg til)
Slekt Phloeoditica (Legg til)
Slekt Phloeosinopsioides (Legg til)
Slekt Phloeosinus (Legg til)
Slekt Protosinus (Legg til)
Slekt Pseudochramesus (Legg til)
Stamme Phloeotribini (Legg til)
Slekt Aricerus (Legg til)
Slekt Dryotomicus (Legg til)
Slekt Phloeotribus (Legg til)
Stamme Phrixosomatini (Legg til)
Slekt Phrixosoma (Legg til)
Stamme Polygraphini (Legg til)
Slekt Bothinodroctonus (Legg til)
Slekt Cardroctonus (Legg til)
Slekt Carphobius (Legg til)
Slekt Carphoborus (Legg til)
Slekt Chortastus (Legg til)
Slekt Dolurgocleptes (Legg til)
Slekt Halystus (Legg til)
Slekt Polygraphus (Legg til)
Slekt Serrastus (Legg til)
Stamme Premnobiini (Legg til)
Stamme Scolytini (Legg til)
Slekt Camptocerus (Legg til)
Slekt Cnemonyx (Legg til)
Slekt Scolytopsis (Legg til)
Slekt Scolytus (Legg til)
Stamme Scolytoplatypodini (Legg til)
Slekt Scolytoplatypus (Legg til)
Stamme Xyleborini (Legg til)
Slekt Amasa (Legg til)
Slekt Ambrosiodmus (Legg til)
Slekt Anisandrus (Legg til)
Slekt Arixyleborus (Legg til)
Slekt Cnestus (Legg til)
Slekt Coptoborus (Legg til)
Slekt Coptodryas (Legg til)
Slekt Cryptoxyleborus (Legg til)
Slekt Cyclorhipidion (Legg til)
Slekt Debus (Legg til)
Slekt Dryocoetoides (Legg til)
Slekt Dryoxylon (Legg til)
Slekt Eccoptopterus (Legg til)
Slekt Euwallacea (Legg til)
Slekt Fortiborus (Legg til)
Slekt Hadrodemius (Legg til)
Slekt Leptoxyleborus (Legg til)
Slekt Microperus (Legg til)
Slekt Planiculus (Legg til)
Slekt Premnobius (Legg til)
Slekt Pseudowebbia (Legg til)
Slekt Sampsonius (Legg til)
Slekt Schedlia (Legg til)
Slekt Streptocranus (Legg til)
Slekt Taphrodasus (Legg til)
Slekt Taurodemus (Legg til)
Slekt Theoborus (Legg til)
Slekt Truncaudum (Legg til)
Slekt Wallacellus (Legg til)
Slekt Webbia (Legg til)
Slekt Xyleborinus (Legg til)
Slekt Xyleborus (Legg til)
Slekt Xylosandrus (Legg til)
Stamme Xyloctonini (Legg til)
Slekt Cryphalomimus (Legg til)
Slekt Ctonoxylon (Legg til)
Slekt Glostatus (Legg til)
Slekt Scolytomimus (Legg til)
Slekt Xyloctonus (Legg til)
Stamme Xyloterini (Legg til)
Slekt Indocryphalus (Legg til)
Slekt Trypodendron (Legg til)
Slekt Xyloterinus (Legg til)


Taksonomisk data er i stor grad hentet fra Wikispecies og er tilgjengelig under Creative Commons Attribution/Share-Alike License.

Siden ble sist oppdatert: 2012-09-16 22:24:04
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Personvern | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter