en | de | no

          Legg til bilde

Overord. Moderne nåtidsfugler

Rekke Ryggstrengdyr --> U.rekke Virveldyr --> O.klasse Kjevedyr --> Klasse Fugler -->

Neognathae

Systematikk
Rekke: Chordata
Klasse:Aves

Overordenen moderne nåtidsfugler hører til i klassen fugler, Aves.


Legg til bilde

Orden Andefugler, ender, Anseriformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Hønsefugler, Galliformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Haukefugler, Accipitriformes

"Haliaeetus albicilla" by Jörg Hempel via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Seilere og kolibrier, Apodiformes

"Rufous-tailed Hummingbird (Amazilia tzacatl)" by Aralcal via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Nattravner, Caprimulgiformes

Nils Otto Økern-Klevmo Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Vade-, måse- og alkefugler, Charadriiformes

"Lapwing (Vanellus vanellus)" by Rainbirder via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Storkefugler, Ciconiiformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Duefugler, Columbiformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Råkefugler, Coraciiformes

"Oriental Pied-Hornbill (Anthracoceros albirostris)" by Lip Kee via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Gjøkfugler, Cuculiformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Falkefugler, Falconiformes

"Falcon Red Footed falco vespertinus,Skala Kalloni Salt Pans 08/05/10" by Mick Sway via Flickr, Creative Commons Attribution-NoDerivs.

Orden Tranefugler, Gruiformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Hoatzin, Opisthocomiformes

"Hoatzin" by Carine06 via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Spurvefugler, Passeriformes

Asger Bjerregaard Lauritsen ©.

Orden Pelikanfugler, Pelecaniformes

L.R ©.

Orden Flamingoer, Phoenicopteriformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Spettefugler, Piciformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Lappedykkere, Podicipediformes

"Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)" by Deanster1983 via Flickr, Creative Commons Attribution-NoDerivs.

Orden Stormfugler, Procellariiformes

"Wandering Albatross nest on Prion Island, South Georgia" by Liam Q via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Papegøyefugler, Psittaciformes

"IMG_2303" by BékiPe via Flickr, Creative Commons Attribution.

Orden Pingviner, Sphenisciformes

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Ugler, Strigiformes

"Great Gray Owl - Stern Gaze" by Jim.Richmond via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Orden Trogoniformes

"Resplendent Quetzal (Pharomachrus mocinno)" by Dominic sherony via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.


Detaljert systematikk:


Klade Galloanserae (Legg til)
Orden Andefugler, ender, Anseriformes

Fam. Andefamilien, ender, Anatidae

Fam. Gjeterfugler, Anhimidae

Fam. Anseranatidae

Orden Hønsefugler, Galliformes

Fam. Hokkoer, Cracidae

Fam. Ovnhøns, Megapodiidae

Fam. Mesitornithidae (Legg til)
Fam. Perlehøns, Numididae

Fam. Odontophoridae (Legg til)
Fam. Fasanfamilien, Phasianidae

Klade Neoaves (Legg til)
Orden Haukefugler, Accipitriformes

Fam. Haukefamilien, Accipitridae

Fam. Sagittariidae

Orden Seilere og kolibrier, Apodiformes

Fam. Seilerfamilien, Apodidae

Fam. Treseilere, Hemiprocnidae

Fam. Kolibrier, Trochilidae

Orden Nattravner, Caprimulgiformes

Fam. Nattravner, Caprimulgidae (Legg til)
Fam. Eurostopodidae (Legg til)
Fam. Potuer, Nyctibiidae

Fam. Froskemunner, Podargidae

Fam. Fettfugler, Steatornithidae (Legg til)
Orden Vade-, måse- og alkefugler, Charadriiformes

U.ord. Lofugler, Charadrii
Fam. Lofamilien, Charadriidae

Fam. Tjeldfamilien, Haematopodidae

Fam. Ibidorhynchidae (Legg til)
Fam. Bladhøns, Jacanidae

Fam. Recurvirostridae

U.ord. Måsefugler, Lari
Fam. Alker, Alcidae

Fam. Måsefugler, måker, Laridae

Fam. Saksenebber, Rynchopidae

Fam. Joer, Stercorariidae

Fam. Terner, Sternidae

U.ord. Snipefugler, Scolopaci (Legg til)
Fam. Snipefugler, Scolopacidae

Orden Storkefugler, Ciconiiformes

Fam. Hegrefamilien, Ardeidae

Fam. Balaenicipitidae

Fam. Amerikanske gribber, Cathartidae

Fam. Storker, Ciconiidae

Fam. Scopidae

Fam. Ibiser, Threskiornithidae

Orden Duefugler, Columbiformes

Fam. Duefamilien, Columbidae

Orden Råkefugler, Coraciiformes

Fam. Isfugler, Alcedinidae

Fam. Neshornfugler, Bucerotidae

Fam. Cerylidae

Fam. Råker, Coraciidae

Fam. Bietere, Meropidae

Fam. Motmoter, Momotidae

Fam. Kakelarer, Phoeniculidae (Legg til)
Fam. Todier, Todidae (Legg til)
Fam. Hærfugl, Upupidae

Orden Gjøkfugler, Cuculiformes

Fam. Gjøkfamilien, Cuculidae

Fam. Turakoer, Musophagidae

Orden Falkefugler, Falconiformes

Fam. Falkefamilien, Falconidae

Fam. Fiskeørn, Pandionidae

Orden Lomfugler, Gaviiformes
Fam. Lomfamilien, Gaviidae

Orden Tranefugler, Gruiformes

Fam. Aptornithidae (Legg til)
Fam. Aramidae (Legg til)
Fam. Cariamidae (Legg til)
Fam. Solrikse, Eurypygidae

Fam. Traner, Gruidae

Fam. Svømmerikser, Heliornithidae (Legg til)
Fam. Otididae (Legg til)
Fam. Parvigruidae (Legg til)
Fam. Phorusrhacidae (Legg til)
Fam. Trompetfugler, Psophiidae (Legg til)
Fam. Riksefugler, Rallidae

Fam. Kagu, Rhynochetidae

Orden Hoatzin, Opisthocomiformes

Fam. Opisthocomidae (Legg til)
Orden Spurvefugler, Passeriformes

U.ord. Sangfugler, Passeri
Fam. Stjertmeiser, Aegithalidae

Fam. Lerkefamilien, Alaudidae

Fam. Sidensvanser, Bombycillidae

Fam. Oksehakkere, Buphagidae

Fam. Calcariidae

Fam. Flikfugler, Callaeidae

Fam. Kardinaler, Cardinalidae

Fam. Trekrypere, Certhiidae

Fam. Bladfugler, Chloropseidae

Fam. Fossekallfamilien, Cinclidae

Fam. Gressangere, Cisticolidae

Fam. Banansmett, Coerebidae (Legg til)
Fam. Kråkefugler, Corvidae

Fam. Svalestærer, Cracticidae

Fam. Buskspurver, Emberizidae

Fam. Astrilder, Estrildidae

Fam. Finker, Fringillidae

Fam. Svaler, Hirundinidae

Fam. Trupialer, Icteridae (Legg til)
Fam. Alvesmetter, Maluridae

Fam. Honningetere, Meliphagidae
Fam. Lyrehaler, Menuridae

Fam. Spottefugler, Mimidae

Fam. Monarchidae (Legg til)
Fam. Erlefamilien, Motacillidae

Fam. Fluesnapperfamilien, Muscicapidae

Fam. Solfugler, Nectariniidae

Fam. Pirolfamilien, Oriolidae

Fam. Pachycephalidae
Fam. Paradisfugler, Paradisaeidae

Fam. Meisefamilien, Paridae

Fam. Parulaer, Parulidae (Legg til)
Fam. Spurvefamilien, Passeridae

Fam. Kløfthaleparula, Peucedramidae (Legg til)
Fam. Vevere, Ploceidae

Fam. Myggsmetter, Polioptilidae (Legg til)
Fam. Jernspurver, Prunellidae (Legg til)
Fam. Gartnere, Ptilonorhynchidae
Fam. Bylbyler, Pycnonotidae

Fam. Fuglekonger, Regulidae

Fam. Pungmeiser, Remizidae

Fam. Viftestjerter, Rhipiduridae

Fam. Spettmeisfamilien, Sittidae (Legg til)
Fam. Stærer, Sturnidae

Fam. Sangerfamilien, Sylviidae

Fam. Tanagarer, Thraupidae

Fam. Gjerdesmettfamilien, Troglodytidae

Fam. Trostefamilien, Turdidae

Fam. Enker, Viduidae (Legg til)
Fam. Brillefugler, Zosteropidae
U.ord. Tyranni (Legg til)
Fam. Conopophagidae (Legg til)
Fam. Kotingaer, Cotingidae

Fam. Breinebb, Eurylaimidae
Fam. Formicariidae (Legg til)
Fam. Furnariidae (Legg til)
Fam. Philepittidae (Legg til)
Fam. Manakiner, Pipridae

Fam. Pittidae (Legg til)
Fam. Sapayoidae (Legg til)
Fam. Thamnophilidae (Legg til)
Fam. Tityridae (Legg til)
Fam. Tyrannfamilien, Tyrannidae

Orden Pelikanfugler, Pelecaniformes

Fam. Slangehalser, Anhingidae

Fam. Fregattfugler, Fregatidae

Fam. Pelagornithidae (Legg til)
Fam. Pelikaner, Pelecanidae

Fam. Skarver, Phalacrocoracidae

Fam. Plotopteridae (Legg til)
Fam. Sulefamilien, Sulidae

Orden Flamingoer, Phoenicopteriformes

Fam. Flamingoer, Phoenicopteridae

Orden Spettefugler, Piciformes

Fam. Skjeggfugler, Capitonidae

Fam. Galbulidae
Fam. Afrikanske skjeggfugler, Lybiidae

Fam. Asiatiske skjeggfugler, Megalaimidae

Fam. Hakkespetter, Picidae

Fam. Tukaner, Ramphastidae

Fam. Tukanskjeggfugler, Semnornithidae

Orden Lappedykkere, Podicipediformes

Fam. Lappedykkere, Podicipedidae

Orden Stormfugler, Procellariiformes

Fam. Albatrosser, Diomedeidae

Fam. Stormsvaler, Hydrobatidae

Fam. Dykkpetreller, Pelecanoididae
Fam. Egentlige stormfugler, Procellariidae

Orden Papegøyefugler, Psittaciformes

Fam. Kakaduer, Cacatuidae

Fam. Papegøyer, Psittacidae

Fam. New Zealand-papegøyer, Strigopidae

Orden Pingviner, Sphenisciformes

Fam. Pingvinfamilien, Spheniscidae

Orden Ugler, Strigiformes

Fam. Egentlige ugler, Strigidae

Fam. Slørugler, Tytonidae

Orden Trogoniformes

Fam. Trogoner, TrogonidaeTaksonomisk data er i stor grad hentet fra Wikispecies og er tilgjengelig under Creative Commons Attribution/Share-Alike License.

Siden ble sist oppdatert: 2019-09-08 09:18:40
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Privacy | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter