en | de | no

          Legg til bilde

Fam. Krabbeedderkopper

Rekke Leddyr --> U.rekke Chelicerata --> Klasse Edderkoppdyr --> Orden Edderkopper --> U.ord. Opisthothelae --> Infraorden Araneomorphae -->

Thomisidae

Engelsk navn: Crab spider

Systematikk
Rekke: Arthropoda
Klasse:Arachnida
Orden: Araneae

Familien krabbeedderkopper hører til i infraordenen , Araneomorphae.


Legg til bilde

Slekt Camaricus

"Yellow & black Crab spider from W-Java" by Gbohne via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Slekt Xysticus

"Thomisidae" by Didier.bier via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.


Detaljert systematikk:


U.fam. Aphantochilinae (Legg til)
Slekt Aphantochilus (Legg til)
Slekt Bucranium (Legg til)
Slekt Majellula (Legg til)
U.fam. Bominae (Legg til)
Slekt Avelis (Legg til)
Slekt Boliscodes (Legg til)
Slekt Boliscus (Legg til)
Slekt Bomis (Legg til)
Slekt Corynethrix (Legg til)
Slekt Felsina (Legg til)
Slekt Holopelus (Legg til)
Slekt Parabomis (Legg til)
Slekt Thomisops (Legg til)
U.fam. Dietinae (Legg til)
Stamme Alcimochthini (Legg til)
Slekt Alcimochthes (Legg til)
Slekt Domatha (Legg til)
Slekt Peritraeus (Legg til)
Stamme Amyciaeini (Legg til)
Stamme Apyretinini (Legg til)
Stamme Dietini (Legg til)
Slekt Cetratus (Legg til)
Slekt Dietopsa (Legg til)
Slekt Diplotychus (Legg til)
Slekt Loxobates (Legg til)
Slekt Lycopus (Legg til)
Slekt Musaeus (Legg til)
Slekt Ostanes (Legg til)
Slekt Oxytate (Legg til)
Slekt Pasiasula (Legg til)
Slekt Phaenopoma (Legg til)
Slekt Scopticus (Legg til)
Stamme Emplesiogonini (Legg til)
Stamme Mystariini (Legg til)
Slekt Hewittia (Legg til)
Slekt Mystaria (Legg til)
Slekt Paramystaria (Legg til)
Slekt Sylligma (Legg til)
Stamme Tagulini (Legg til)
U.fam. Incertae sedis (Thomisidae) (Legg til)
Slekt Ansiea (Legg til)
Slekt Carcinarachne (Legg til)
Slekt Cozyptila (Legg til)
Slekt Ebelingia (Legg til)
Slekt Facundia (Legg til)
Slekt Fiducia (Legg til)
Slekt Henriksenia (Legg til)
Slekt Hexommulocymus (Legg til)
Slekt Ledouxia (Legg til)
Slekt Mastira (Legg til)
Slekt Megapyge (Legg til)
Slekt Modysticus (Legg til)
Slekt Rejanellus (Legg til)
Slekt Sinothomisus (Legg til)
Slekt Syphax (Legg til)
Slekt Tarrocanus (Legg til)
Slekt Taypaliito (Legg til)
U.fam. Stephanopinae (Legg til)
Stamme Haedanini (Legg til)
Slekt Ebrechtella (Legg til)
Slekt Erissoides (Legg til)
Slekt Erissus (Legg til)
Slekt Haedanula (Legg til)
Slekt Hedana (Legg til)
Slekt Pycnaxis (Legg til)
Slekt Reinickella (Legg til)
Slekt Rhaebobates (Legg til)
Slekt Tharrhalea (Legg til)
Stamme Phrynarachnini (Legg til)
Slekt Iphoctesis (Legg til)
Slekt Phrynarachne (Legg til)
Slekt Trichopagis (Legg til)
Stamme Stephanopini (Legg til)
Slekt Angaeus (Legg til)
Slekt Ascurisoma (Legg til)
Slekt Borboropactus (Legg til)
Slekt Cebrenninus (Legg til)
Slekt Coenypha (Legg til)
Slekt Cupa (Legg til)
Slekt Epicadinus (Legg til)
Slekt Epicadus (Legg til)
Slekt Epidius (Legg til)
Slekt Geraesta (Legg til)
Slekt Isala (Legg til)
Slekt Isaloides (Legg til)
Slekt Onocolus (Legg til)
Slekt Pharta (Legg til)
Slekt Pothaeus (Legg til)
Slekt Prepotelus (Legg til)
Slekt Sanmenia (Legg til)
Slekt Sidymella (Legg til)
Slekt Stephanopis (Legg til)
Slekt Synalus (Legg til)
Slekt Tobias (Legg til)
Stamme Stephanopoidini (Legg til)
Slekt Parastephanops (Legg til)
Slekt Stephanopoides (Legg til)
U.fam. Stiphropodinae (Legg til)
Slekt Heterogriffus (Legg til)
Slekt Stiphropella (Legg til)
Slekt Stiphropus (Legg til)
U.fam. Strophiinae (Legg til)
Stamme Ceraarachneini (Legg til)
Stamme Strophiini (Legg til)
U.fam. Thomisinae (Legg til)
Stamme Camaricini (Legg til)
Slekt Camaricus

Slekt Cynathea (Legg til)
Stamme Coriarachnini (Legg til)
Slekt Coriarachne (Legg til)
Slekt Firmicus (Legg til)
Slekt Tharpyna (Legg til)
Stamme Cymbachini (Legg til)
Stamme Diaeini (Legg til)
Slekt Bassaniana (Legg til)
Slekt Cymbachina (Legg til)
Slekt Demogenes (Legg til)
Slekt Diaea (Legg til)
Slekt Dimizonops (Legg til)
Slekt Heriaesynaema (Legg til)
Slekt Mecaphesa (Legg til)
Slekt Metadiaea (Legg til)
Slekt Narcaeus (Legg til)
Slekt Ocyllus (Legg til)
Slekt Ozyptila (Legg til)
Slekt Parasynema (Legg til)
Slekt Phireza (Legg til)
Slekt Physoplatys (Legg til)
Slekt Platypyresthesis (Legg til)
Slekt Pyresthesis (Legg til)
Slekt Saccodomus (Legg til)
Slekt Soelteria (Legg til)
Slekt Synaemops (Legg til)
Slekt Synema (Legg til)
Slekt Takachihoa (Legg til)
Slekt Xysticus

Stamme Heriaecini (Legg til)
Slekt Herbessus (Legg til)
Slekt Heriaeus (Legg til)
Stamme Misumenini (Legg til)
Slekt Cyriogonus (Legg til)
Slekt Loxoporetes (Legg til)
Slekt Massuria (Legg til)
Slekt Micromisumenops (Legg til)
Slekt Misumena (Legg til)
Slekt Misumenoides (Legg til)
Slekt Misumenops (Legg til)
Slekt Pistius (Legg til)
Slekt Plancinus (Legg til)
Slekt Runcinia (Legg til)
Slekt Thomisus (Legg til)
Slekt Zygometis (Legg til)
Stamme Pagidini (Legg til)
Stamme Platyarachnini (Legg til)
Stamme Porrhopini (Legg til)
Stamme Smodicinini (Legg til)
Slekt Indosmodicinus (Legg til)
Slekt Parasmodix (Legg til)
Slekt Smodicinodes (Legg til)
Slekt Smodicinus (Legg til)
Stamme Talaini (Legg til)
Slekt Lysiteles (Legg til)
Slekt Spilosynema (Legg til)
Slekt Talaus (Legg til)
Stamme Tmarini (Legg til)
Slekt Acentroscelus (Legg til)
Slekt Gnoerichia (Legg til)
Slekt Haplotmarus (Legg til)
Slekt Latifrons (Legg til)
Slekt Martus (Legg til)
Slekt Monaeses (Legg til)
Slekt Pherecydes (Legg til)
Slekt Philodamia (Legg til)
Slekt Titidiops (Legg til)
Slekt Titidius (Legg til)
Slekt Tmarus (Legg til)
Stamme Uraarachnini (Legg til)
Slekt Uraarachne (Legg til)


Taksonomisk data er i stor grad hentet fra Wikispecies og er tilgjengelig under Creative Commons Attribution/Share-Alike License.

Siden ble sist oppdatert: 2014-02-12 14:32:29
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Personvern | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter