en | de | no

Norske blomster etter farge (Gule)

Gule blomster

<- TilbakeÅkersvineblom (Senecio vulgaris)

"Senecio vulgaris" by Matt Lavin via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Ballblom (Trollius europaeus)

Jan s. skorstad ©.

Bitterbergknapp (Sedum acre)

Aslak Nedregård ©.

Engsoleie, smørblomst (Ranunculus acris)

"Ranunculus acris" by Matt Lavin via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Fagerfredløs (Lysimachia punctata)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Fjellfiol (Viola biflora)

"Fjällviol" by Salgo1960 via Flickr, Creative Commons Attribution-NoDerivs.

Hestehov (Tussilago farfara)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Kratthumleblom (Geum urbanum)

Bodil Skare ©.

Krypsoleie (Ranunculus repens)

"Creeping Buttercup" by Pellaea via Flickr, Creative Commons Attribution.

Kusymre (Primula vulgaris)

"Early Primrose" by Peter G Trimming via Flickr, Creative Commons Attribution.

Løvetann (Taraxacum)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Marianøkleblom (Primula veris)

Terje Bjørnsen ©.

Marisko (Cypripedium calceolus)

"Et par Marisko (135)" by Sirispj via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Prikkperikum, johannesurt (Hypericum perforatum)

"Hypericum perforatum COMMON ST. JOHN'S WORT" by Gmayfield10 via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Reinfann (Tanacetum vulgare)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Soleihov, bekkeblom (Caltha palustris)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Stivdylle (Sonchus asper)

"Sonchus asper" by Matt Lavin via Flickr, Creative Commons Attribution ShareAlike.

Sverdlilje (Iris pseudacorus)

Vidar Sandnes ©.

Tepperot (Potentilla erecta)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Tiriltunge (Lotus corniculatus)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Vårkål (Ranunculus ficaria)

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Øvrige arter


Åkerdylle (Sonchus arvensis)
Åkersennep (Sinapis arvensis)
Åkerstemorsblomst (Viola arvensis)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Gåsemure (Potentilla anserina)
Geiteskjegg (Tragopogon pratensis)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)
Guldå (Galeopsis speciosa)
Gullstjerne (Gagea lutea)
Gulmaure (Galium verum)
Gulskolm (Lathyrus pratensis)
Hagenøkleblom (Primula elatior)
Haredylle (Sonchus oleraceus)
Haremat (Lapsana communis)
Hårsveve (Hieracium pilosella)
Kanadagullris (Solidago canadensis)
Knollsoleie (Ranunculus bulbosus)
Korallrot (Corallorhiza trifida)
Krabbekløver (Trifolium campestre)
Krypfredløs (Lysimachia nummularia)
Krypmure (Potentilla reptans)
Landøyda (Senecio jacobaea)
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)
Mørkkongslys (Verbascum nigrum)
Rome (Narthecium ossifragum)
Skogfredløs (Lysimachia nemorum)
Skogsalat (Mycelis muralis)
Småengkall (Rhinanthus minor)
Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)
Sneglebelg (Medicago lupulina)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
Storengkall (Rhinanthus angustifolium)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Svaleurt (Chelidonium majus)
Veihaukeskjegg (Crepis biennis)

Systematikk:

Dekkfrøede (Angiospermae)
Tofrøbladete (Eudicotyledon)
(core eudicots)
(rosids)
(fabids (eurosids I))
(Rosales)
Rosefamilien (Rosaceae)
(Rosoideae)
(Potentilleae)
(Potentillinae)
Mure (Potentilla)
Gåsemure (Potentilla anserina)
Krypmure (Potentilla reptans)
Tepperot (Potentilla erecta)
(Colurieae)
Humleblom (Geum)
Kratthumleblom (Geum urbanum)
(Fabales)
Erteblomstfamilien (Fabaceae)
(Faboideae)
(Loteae)
(Lotus)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
(Fabeae)
Erteknapp (Lathyrus)
Gulskolm (Lathyrus pratensis)
(Trifolieae)
Kløver (Trifolium)
Krabbekløver (Trifolium campestre)
(Medicago)
Sneglebelg (Medicago lupulina)
(Malpighiales)
Perikumfamilien (Hypericaceae)
(Hypericum)
(Hypericum sect. Hypericum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Prikkperikum, johannesurt (Hypericum perforatum)
Fiolfamilien (Violaceae)
Fiol (Viola)
Fjellfiol (Viola biflora)
Åkerstemorsblomst (Viola arvensis)
(malvids (eurosids II))
(Geraniales)
Springfrøfamilien (Balsaminaceae)
(Impatiens)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
(Brassicales)
Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
(Sinapis)
Åkersennep (Sinapis arvensis)
(asterids)
(lamiids (euasterids I))
(Lamiales)
Leppeblomstfamilien (Lamiaceae)
(Pogostemonoideae)
Dåe (Galeopsis)
Guldå (Galeopsis speciosa)
Snylterotfamilien (Orobanchaceae)
(Rhinanthus)
Storengkall (Rhinanthus angustifolium)
Småengkall (Rhinanthus minor)
Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)
Marimjelle (Melampyrum)
Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Konglys (Verbascum)
Mørkkongslys (Verbascum nigrum)
Kjempefamilien (Plantaginaceae)
Torskemunn (Linaria)
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)
(Gentianales)
Maurefamilien (Rubiaceae)
Maurer (Galium)
Gulmaure (Galium verum)
(campanulids (euasterids II))
(Asterales)
Korgplantefamilien, kurvplantefamilien (Asteraceae)
(Tanacetum)
Reinfann (Tanacetum vulgare)
Sveve (Hieracium)
Hårsveve (Hieracium pilosella)
Hestehov (Tussilago)
Hestehov (Tussilago farfara)
(Tragopogon)
Geiteskjegg (Tragopogon pratensis)
Dylle (Sonchus)
Åkerdylle (Sonchus arvensis)
Haredylle (Sonchus oleraceus)
Stivdylle (Sonchus asper)
(Lapsana)
Haremat (Lapsana communis)
Haukeskjegg (Crepis)
Veihaukeskjegg (Crepis biennis)
Svineblom (Senecio)
Landøyda (Senecio jacobaea)
Åkersvineblom (Senecio vulgaris)
(Solidago)
Kanadagullris (Solidago canadensis)
(Mycelis)
Skogsalat (Mycelis muralis)
Løvetann (Taraxacum)
(Ericales)
Nøkleblomfamilien (Primulaceae)
(Lysimachia)
Skogfredløs (Lysimachia nemorum)
Krypfredløs (Lysimachia nummularia)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Nøkleblom (Primula)
Kusymre (Primula vulgaris)
Hagenøkleblom (Primula elatior)
Marianøkleblom (Primula veris)
(Saxifragales)
Bergknappfamilien (Crassulaceae)
(Sedoideae)
(Sedum)
Bitterbergknapp (Sedum acre)
(Ranunculales)
Soleiefamilien (Ranunculaceae)
(Ranunculoideae)
(Ranunculeae)
Soleie (Ranunculus)
Vårkål (Ranunculus ficaria)
Knollsoleie (Ranunculus bulbosus)
Krypsoleie (Ranunculus repens)
Engsoleie, smørblomst (Ranunculus acris)
(Adonideae)
(Trollius)
Ballblom (Trollius europaeus)
(Caltheae)
(Caltha)
Soleihov, bekkeblom (Caltha palustris)
Valmuefamilien (Papaveraceae)
(Chelidonium)
Svaleurt (Chelidonium majus)
Enfrøbladete (Monocotyledon)
(Asparagales)
Orkidéfamilien (Orchidaceae)
(Higher Epidendroideae)
(Maxillarieae)
(Corallorhizinae)
(Corallorhiza)
Korallrot (Corallorhiza trifida)
(Cypripedioideae)
(Cypripedium)
(Cypripedium subg. Cypripedium)
(Cypripedium sect. Cypripedium)
Marisko (Cypripedium calceolus)
Sverdliljefamilien (Iridaceae)
(Iris)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
(Liliales)
Liljefamilien (Liliaceae)
(Lilioideae)
(Gagea)
Gullstjerne (Gagea lutea)
(Dioscoreales)
Romefamilien (Nartheciaceae)
(Narthecium)
Rome (Narthecium ossifragum)
(Nymphaeales)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
(Nuphar)
(Nuphar sect. Nuphar)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)
Siden ble sist oppdatert: 2020-07-27 11:49:50
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 
Johanne Enevoldsen (2020-01-20 04:03:44)
Bleikmyrklegg er en vanlig fjellplante i de fleste fjellstrok, og som gleder oss med sine bleikgule blomster. Voksesteder er hei, rabber, beitemark til fjells og lyngmark i fjellskog, mest pa basefattig grunn. Bleikmyrklegg kan vanskelig forveksles med andre planter, men i Sor-Norge har vi en annen gulblomstret myrklegg, gullmyrklegg som kan minne litt, men denne har morkere gule blomster med en lysbrun hette.

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Privacy | Et ord om kildebruk

DyrPlanter

Grupperinger

Infosider


Familier

Almefamilien
Amarantfamilien
Ananasfamilien
Aspargesfamilien
Bananfamilien
Barlindfamilien
Bergflettefamilien
Bergknappfamilien
Bjønnkamfamilien
Bjørkefamilien
Blærerotfamilien
Bukkebladfamilien
Bøkefamilien
Einstapefamilien
Erteblomstfamilien
Fiolfamilien
Fjellflokkfamilien
Flettemosefamilien
Fluetrompetfamilien
Furufamilien
Gaukesyrefamilien, gjøkesyrefamilien
Ginkgofamilien
Grasfamilien, gressfamilien
Gravmyrtfamilien
Gresskarfamilien
Halvgrasfamilien, starrfamilien
Hampefamilien
Hengevingfamilien
Hortensiafamilien
Ingefærfamilien
Jåblomfamilien
Kaktusfamilien
Kannebærerfamilien
Kapersfamilien
Kaprifolfamilien
Kardeborrefamilien
Kattehalefamilien
Kattostfamilien
Kjempefamilien
Klokkefamilien
Kokafamilien
Kongsbregnefamilien
Korgplantefamilien, kurvplantefamilien
Korsblomstfamilien
Kråkefotfamilien
Laurbærfamilien
Leppeblomstfamilien
Liljefamilien
Linfamilien
Lusegrasfamilien
Lyngfamilien
Maskeblomstfamilien
Middagsblomstfamilien
Mjølkefamilien
Morbærfamilien
Muskatnøttfamilien
Myrkonglefamilien
Myrtefamilien
Narsissfamilien
Nellikfamilien
Neslefamilien
Nøkkerosefamilien
Nøkleblomfamilien
Oljetrefamilien
Orkidéfamilien
Ormetungebregner
Palmer
Papayafamilien
Paradisfuglblomster
Pasjonsblomstfamilien
Pepperfamilien
Perikumfamilien
Pilefamilien
Pionfamilien
Proteafamilien
Ripsfamilien
Rosefamilien
Rubladfamilien
Rutefamilien
Såpebærfamilien, lønnefamilien
Sapodillefamilien
Sesamfamilien
Sildrefamilien
Sivfamilien
Skjermplantefamilien
Snellefamilien
Solduggfamilien
Soleiefamilien
Spolebuskfamilien
Springfrøfamilien
Storkenebbfamilien
Stortelgfamilien
Sumakfamilien, mangofamilien
Svalerotfamilien
Sverdliljefamilien
Sydbøkfamilien
Sypressfamilien
Syrefamilien, slireknefamilien
Søtvierfamilien
Tebuskfamilien
Trollheggfamilien
Tysbastfamilien
Valmuefamilien
Vassbregnefamilien
Vindelfamilien
Vortemelkfamilien

Arter og slekter