en | de | no

U.ord.     

Rekke Leddyr --> U.rekke Tracheata --> O.klasse Seksfotinger --> Klasse Insekter --> U.klasse Pterygota --> Orden Døgnfluer -->

Schistonota

Systematikk
Rekke: Arthropoda
Klasse:Insecta
Orden: Ephemeroptera

Underordenen hører til i ordenen døgnfluer, Ephemeroptera.


Legg til bilde


Detaljert systematikk:


O.fam. Baetoidea (Legg til)
Fam. Ameletopsidae (Legg til)
Fam. Ametropodidae (Legg til)
Fam. Baetidae
Slekt Acentrella (Legg til)
Slekt Afrobaetodes (Legg til)
Slekt Afroptilum (Legg til)
Slekt Americabaetis (Legg til)
Slekt Apobaetis (Legg til)
Slekt Baetis (Legg til)
Baetis mirkae (Legg til)
Baetis rhodani (Legg til)
Slekt Baetodes (Legg til)
Slekt Baetopus (Legg til)
Slekt Barbaetis (Legg til)
Slekt Bungona (Legg til)
Slekt Callibaetis (Legg til)
Slekt Camelobaetidius (Legg til)
Slekt Centroptilum (Legg til)
Centroptilum luteolum (Legg til)
Centroptilum pennulatum (Legg til)
Slekt Cloeodes (Legg til)
Slekt Cloeon (Legg til)
Cloeon cognatum (Legg til)
Cloeon dipterum (Legg til)
Cloeon inscriptum (Legg til)
Slekt Demoulinia (Legg til)
Slekt Echinopus (Legg til)
Slekt Edmundsiops (Legg til)
Slekt Fallceon (Legg til)
Slekt Harpagobaetis (Legg til)
Slekt Kirmaushenkreena (Legg til)
Slekt Madaechinopus (Legg til)
Slekt Offadens (Legg til)
Slekt Paracloeodes (Legg til)
Slekt Parakari (Legg til)
Slekt Potamocloeon (Legg til)
Slekt Prebaetodes (Legg til)
Slekt Procloeon (Legg til)
Slekt Pseudocentroptiloides (Legg til)
Slekt Pseudocloeon (Legg til)
Slekt Rhithrocloeon (Legg til)
Slekt Rivudiva (Legg til)
Slekt Scutoptilum (Legg til)
Slekt Spiritiops (Legg til)
Slekt Varipes (Legg til)
Slekt Vetuformosa (Legg til)
Slekt Waynokiops (Legg til)
Slekt Xyrodromeus (Legg til)
Fam. Oniscigastridae (Legg til)
Fam. Fliksidedøgnfluer, Siphlonuridae (Legg til)
U.fam. Parameletinae (Legg til)
Slekt Parameletus (Legg til)
Slekt Siphlonisca (Legg til)
U.fam. Siphlonurinae (Legg til)
Slekt Edmundsius (Legg til)
Slekt Siphlonurus (Legg til)
O.fam. Ephemeroidea (Legg til)
Fam. Behningiidae (Legg til)
Fam. Ephemeridae
Slekt Ephemera (Legg til)
Ephemera danica (Legg til)
Ephemera glaucops (Legg til)
Ephemera lineata (Legg til)
Ephemera mccaffertyi (Legg til)
Ephemera vulgata (Legg til)
Slekt Hexagenia (Legg til)
Slekt Litobrancha (Legg til)
Slekt Pentagenia (Legg til)
Fam. Euthyplociidae (Legg til)
Fam. Palingeniidae
Slekt Palingenia (Legg til)
Tisza-døgnflue, Palingenia longicauda (Legg til)
Fam. Polymitarcydae (Legg til)
Fam. Potamanthidae (Legg til)
Slekt Potamanthus (Legg til)
Potamanthus luteus (Legg til)
O.fam. Heptagenioidea (Legg til)
Fam. Coloburiscidae (Legg til)
Fam. Heptageniidae
Slekt Acanthomola (Legg til)
Slekt Afghanurus (Legg til)
Slekt Afronurus (Legg til)
Slekt Anepeorus (Legg til)
Slekt Atopopus (Legg til)
Slekt Cinygma (Legg til)
Slekt Cinygmula (Legg til)
Slekt Compsoneuria (Legg til)
Slekt Dacnogenia (Legg til)
Slekt Darthus (Legg til)
Slekt Ecdyonurus (Legg til)
Ecdyonurus angelieri (Legg til)
Ecdyonurus aurantiacus (Legg til)
Ecdyonurus corsicus (Legg til)
Ecdyonurus cortensis (Legg til)
Ecdyonurus dispar (Legg til)
Ecdyonurus forcipula (Legg til)
Ecdyonurus groehnorum (Legg til)
Ecdyonurus helveticus (Legg til)
Ecdyonurus insignis (Legg til)
Ecdyonurus leopoliensis (Legg til)
Ecdyonurus macani (Legg til)
Ecdyonurus parahelveticus (Legg til)
Ecdyonurus picteti (Legg til)
Ecdyonurus rufii (Legg til)
Ecdyonurus solus (Legg til)
Ecdyonurus torrentis (Legg til)
Ecdyonurus venosus (Legg til)
Ecdyonurus zelleri (Legg til)
Slekt Electrogena (Legg til)
Slekt Epeorus (Legg til)
Slekt Heptagenia (Legg til)
Slekt Iron (Legg til)
Slekt Ironodes (Legg til)
Slekt Kageronia (Legg til)
Slekt Leucrocuta (Legg til)
Slekt Macdunnoa (Legg til)
Slekt Nixe (Legg til)
Slekt Notacanthurus (Legg til)
Slekt Raptoheptagenia (Legg til)
Slekt Rhithrogena (Legg til)
Rhithrogena germanica (Legg til)
Rhithrogena klugei (Legg til)
Rhithrogena sartorii (Legg til)
Rhithrogena semicolorata (Legg til)
Rhithrogena siamensis (Legg til)
Slekt Stenacron (Legg til)
Slekt Stenonema (Legg til)
Slekt Thalerosphyrus (Legg til)
Slekt Trichogenia (Legg til)
Fam. Isonychiidae (Legg til)
Fam. Oligoneuriidae (Legg til)
O.fam. Leptophlebioidea (Legg til)
Fam. Leptophlebiidae
Slekt Habrophlebia (Legg til)
Habrophlebia fusca (Legg til)
Slekt Leptophlebia (Legg til)
Slekt Paraleptophlebia (Legg til)
Paraleptophlebia cincta (Legg til)


Taksonomisk data er i stor grad hentet fra Wikispecies og er tilgjengelig under Creative Commons Attribution/Share-Alike License.

Siden ble sist oppdatert: 2012-09-16 22:24:04
Kommentarer:
Navn:
Tekst:
Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn)
 

Creative Commons License
Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde.
Om Naturfakta | Kontakt nettsideansvarlig | Personvern | Et ord om kildebruk

Dyr Planter

Grupperinger


Infosider

Arter og slekter